Visionskoncept

1Træet mindre

 

Formålet med visionskonceptet er at fremme Skywalks vision og tydeliggøre Skywalks strategi. På et fodboldhold er der brug for klare roller og formål med de forskellige roller for, at holdet spiller bedst muligt sammen. På samme måde er formålet med træet at skærpe forståelsen for hvorfor vi gør hvad vi gør. Derfor har vi udarbejdet et formål for hvert tiltag og koblet tiltagets funktion sammen med funktionen på et træ. Håbet er at dette vil gøre de enkle tiltags funktioner, og sammenspillet mellem tiltagene, nemt genkendelige. Dermed vil vi som kirke stå bedre sammen i den fælles vision vi har for vores by.

 

2BREAK

 

Break eksisterer for at elske mennesker med Guds kærlighed på en håndgribelig og relevant måde, der gør evangeliet kendt.

Vi ser derfor Break som bladene på træet. Bladenes primære funktion på et træ er at optage lyset og omdanne det til energi for træet som en del af fotosyntesen. På samme måde er Break til for at bringe mennesker ind i lyset og vise mennesker evangeliet. Break handler kort sagt om at give det bedste vi har; nemlig Jesus.

 

3Life Groups

 

LifeGroups eksisterer for at række ud til mennesker i lokalområdet med Guds kærlighed

Med LifeGroups ønsker vi at dele livet, hverdagen og sammen række ud til vores nabolag. Derfor ser vi også LifeGroups som frugterne på træet. I LifeGroups ønsker vi at udvikle frugterne ved relationen med Jesus, og derefter sætte dem i spil i denne verden til fremgang for Guds rige.

 

4Skywalk Classic

 

Skywalk Classic eksisterer for at dele evangeliet på en attraktiv måde i et inkluderende fællesskab, der faciliterer et møde med Gud.

Vores fælles fest og samlingspunkt i Skywalk er Skywalk Classic, der kan sammenlignes med grenene på træet. Grenenes funktion er at rette bladende op mod solen, så de kan modtage lys. På tilsvarende måde er Skywalk Classics funktion at føre mennesker til Jesus og facilitere et møde med Gud.

 

5Movement

 

Movement eksisterer for at kommunikere Skywalks vision, fremme enhed og udruste folk til tjeneste.

Movement er derfor kernen i Skywalk, og stammen i træet, der gør at alt andet i Skywalk kan fungere. En stamme på et træ holder alle grene, blade og frugter, hvorfor stammens sundhed er altafgørende. Uden en stærk stamme vil træet hurtigt dø og tilsvarende gælder kernen i Skywalk.

 

6Mentor

 

Mentorordningen eksisterer for at skabe personlig vækst gennem relation med en mentor og derved disciple unge i Skywalk til et sundt kristenliv.

I Skywalk tror vi ikke på solo-kristne, men vi erkender behovet for at vandre sammen med andre i vores efterfølgelse af Jesus. Gennem mentorer kan vi slå rødder og blive forankret i den kristne tro. Røddernes opgave er at hente næring til resten af træet og skabe stabilitet. På samme måde må vi som individer og som kirke have dybe rødder.

 

7Sky Academy

 

SkyAcademy eksisterer for at træne og motivere unge til at følge deres kald og vokse som ledere i Guds rige.

Den lokale kirke er bygget på og omkring ledere, der ønsker at tage ansvar og gå foran i udbredelsen af Guds rige. SkyAcademy er her den gode og stabile jord træet er plantet i. Jorden er med til at give næring og stabilitet til resten af træet. På tilsvarende måde er SkyAcademy med til at producere ledere, næring og stabilitet til kirken.